برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن گل مریم روستای چلمردی
نام مسئول
شهربانو کیانی نسب
نام مداح
مریم کیانی نسب
نام همیار بهداشت
اسماعیل دهدار
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای چلمردی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48194
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن گل مریم روستای چلمردی
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای چلمردی
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0