برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن نیایش بنه کنار
نام مسئول
نجیبه اسدی
نام مداح
هاجر حیدری
نام همیار بهداشت
مریم محمودی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
روستای بنه کنار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9414/2915
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن نیایش بنه کنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : روستای بنه کنار
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:30
زمان پایان : 12:30