برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن نورالمبین روستای قلعه سر
نام مسئول
مرضیه علی نژاد
نام مداح
حکیمه خاتون شعبانی
نام همیار بهداشت
سیده سمیه بابایی
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای قلعه سر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48208
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن نورالمبین روستای قلعه سر
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای قلعه سر
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0