برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن نورالقرآن روستای تازآبادکلا
نام مسئول
حسن اسفندیاری
نام مداح
محمد مهدي اسبوچين
نام همیار بهداشت
فاطمه محمدي
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای تازآبادکلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48323
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن نورالقرآن روستای تازآبادکلا
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای تازآبادکلا
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0