برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن معراج النور
نام مسئول
مهری مهدوی
نام مداح
محمدرضا ابراهیمی
نام همیار بهداشت
عباس شیخانی
استان
مازندران
شهرستان
كياسر
آدرس
کیاسر-خیابان شاهد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 24/16/05
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن معراج النور
استان : مازندران
شهرستان : كياسر
آدرس : کیاسر-خیابان شاهد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 23:30