برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن مصباح الهدی روستای زرندین سفلی
نام مسئول
فاطمه یحیی پور
نام مداح
ابوالفضل مبینی
نام همیار بهداشت
آمنه یحیی پور
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای زرندین سفلی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48214
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن مصباح الهدی روستای زرندین سفلی
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای زرندین سفلی
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0