برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن فضیلت روستای گلبستان
نام مسئول
اکرم السادات جعفری
نام مداح
نجمه کابلی
نام همیار بهداشت
فاطمه ولی زاد
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای گلبستان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48324
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن فضیلت روستای گلبستان
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای گلبستان
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0