برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن فاطمه زهرا (س) اسبوکلا
نام مسئول
سیده صغری مهدوی
نام مداح
مریم اسفندیار
نام همیار بهداشت
سیده فاطمه صادقی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار- جاده ی آمل فریدونکنار- روستای اسبوکلا( کریم کلا)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4751-48460
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن فاطمه زهرا (س) اسبوکلا
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار- جاده ی آمل فریدونکنار- روستای اسبوکلا( کریم کلا)
تاریخ شروع : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:0