برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن شهری امام صادق (ع) کوی مهرگان
نام مسئول
آسیه کهنسال آستانی
نام مداح
حميده رجبي طوسي
نام همیار بهداشت
سمیه اسماعیلی
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
بلوار امام رضا(ع) کوی مهرگان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48328
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن شهری امام صادق (ع) کوی مهرگان
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : بلوار امام رضا(ع) کوی مهرگان
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:0
زمان پایان : 13:0