برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن روستایی کوثر روستای شهاب الدین
نام مسئول
مریم جوانمرد طوسی
نام مداح
زین العابدین صفری
نام همیار بهداشت
خدیجه روشن روز طوسی
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای شهاب الدین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48376
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن روستایی کوثر روستای شهاب الدین
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای شهاب الدین
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 12:0