برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن دارالشفاء روستای طوسکلا
نام مسئول
علی عظیمی طوسی
نام مداح
سیده خدیجه عزیزی
نام همیار بهداشت
سید محمد موسوی
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای طوسکلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48188
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن دارالشفاء روستای طوسکلا
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای طوسکلا
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0