برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خانه قرآن بشارت روستای زرندین علیا
نام مسئول
سیده زهرا هاشمی
نام مداح
سیده راضیه هاشمی
نام همیار بهداشت
مینا خیزآب
استان
مازندران
شهرستان
نكاء
آدرس
روستای زرندین علیا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4841-48378
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خانه قرآن بشارت روستای زرندین علیا
استان : مازندران
شهرستان : نكاء
آدرس : روستای زرندین علیا
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:0
زمان پایان : 12:30