برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خامس آل عبا(ع)- شایسته
نام مسئول
ابوالفضل مقدم رشیدی
نام مداح
بهمن مهر بر
نام همیار بهداشت
هادی مهر بر
استان
همدان
شهرستان
لالجين
آدرس
حسینیه خامس آل عبا(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-65331-33333
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خامس آل عبا(ع)- شایسته
استان : همدان
شهرستان : لالجين
آدرس : حسینیه خامس آل عبا(ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30