برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خادم الشهدا نجف آباد
نام مسئول
علی شکری
نام مداح
سعید عرب
نام همیار بهداشت
محمد مهدی قیصری ها
استان
اصفهان
شهرستان
نجف آباد
آدرس
نجف آباد - بلوار طالقانی - گلزار شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-851-47737
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خادم الشهدا نجف آباد
استان : اصفهان
شهرستان : نجف آباد
آدرس : نجف آباد - بلوار طالقانی - گلزار شهدا
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0