برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خادم الحسن علیه السلام قم
نام مسئول
مقداد ایمانی پناه
نام مداح
ابوالقاسم زمانی قمی
نام همیار بهداشت
مهدی اسفندیاری
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوارامین مسجد 14معصوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226012398
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خادم الحسن علیه السلام قم
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوارامین مسجد 14معصوم
تاریخ شروع : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:30
زمان پایان : 8:30