برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : خادمین حضرت حضرت قمربنی هاشم
نام مسئول
حسین احمدی
نام مداح
حسین احمدی
نام همیار بهداشت
مسعود فائقی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان مطهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47840
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : خادمین حضرت حضرت قمربنی هاشم
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان مطهر
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0