برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حیدر کرار
نام مسئول
حمید رضا کوروشی خرسند
نام مداح
حمید رضا کوروشی خرسند
نام همیار بهداشت
ابوالفضل حیدری
استان
همدان
شهرستان
لالجين
آدرس
لالجین - خیابان جهاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-65331-33290
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حیدر کرار
استان : همدان
شهرستان : لالجين
آدرس : لالجین - خیابان جهاد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0