برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حیدریون
نام مسئول
عاطفه حاجی زاده
نام مداح
مهدی فطری
نام همیار بهداشت
عاطفه حاجی زاده
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
قزوین ، سپه مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-49075
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حیدریون
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : قزوین ، سپه مسجد جامع
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:0