برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حیدریون
نام مسئول
سید محمد جواد علیزاده
نام مداح
علیرضا یزدانی
نام همیار بهداشت
سید جواد علیزاده
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
سپاه جنوبی کوچه 13
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214011683
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حیدریون
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : سپاه جنوبی کوچه 13
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:16
زمان پایان : 10:16