برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت نجمه خاتون
نام مسئول
مرضیه میررضایی
نام مداح
مرضیه میررضایی
نام همیار بهداشت
مرضیه میررضایی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار خیام تقاطع توس باغ خاتون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49233
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت نجمه خاتون
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار خیام تقاطع توس باغ خاتون
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:29
زمان پایان : 17:29