برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت معصومه س
نام مسئول
زهرا خاوری نزاد
نام مداح
زهرا خاورینزاد
نام همیار بهداشت
مهسا یوسف پور
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر همت اباد حسینیه مسجد ابواتفضل ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221040132
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت معصومه س
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر همت اباد حسینیه مسجد ابواتفضل ع
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0