برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت مسلم بن عقیل (ع)
نام مسئول
امیرحسین حبیبی
نام مداح
محمدجواد پاکنژاد
نام همیار بهداشت
علی اصغر ملکیان
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
45متری عماریاسر میدان میر جنب مدرسه زرین اقبال
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47448
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت مسلم بن عقیل (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 45متری عماریاسر میدان میر جنب مدرسه زرین اقبال
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0