برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت محمد(ص)
نام مسئول
رضا مهدیان
نام مداح
سید نعمت موسوی
نام همیار بهداشت
محمد مهدیان
استان
همدان
شهرستان
رزن
آدرس
انتهای خ ستار ابراهیمی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224050111
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت محمد(ص)
استان : همدان
شهرستان : رزن
آدرس : انتهای خ ستار ابراهیمی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30