برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت قمربنی هاشم
نام مسئول
مجید جمشیدی
نام مداح
جعفر یزدانی
نام همیار بهداشت
رسول اتروشی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
عاشق آباد خیابان گلزار شهدا کوچه گلستان انتهای کوچه روبروی بن بست گلپا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-15642
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت قمربنی هاشم
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : عاشق آباد خیابان گلزار شهدا کوچه گلستان انتهای کوچه روبروی بن بست گلپا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:18
زمان پایان : 23:18