برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت قاسم (ع)
نام مسئول
آذر سلیمی نوران
نام مداح
طاهره غلامی
نام همیار بهداشت
یگانه سلیمی نوران
استان
مازندران
شهرستان
قائم شهر
آدرس
ترکمحله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4761-47870
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت قاسم (ع)
استان : مازندران
شهرستان : قائم شهر
آدرس : ترکمحله
تاریخ شروع : شهریور ۰۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:43
زمان پایان : 12:43