برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت فاطمه زهرا(س)
نام مسئول
اشرف کریمی
نام مداح
هادی خشنودی
نام همیار بهداشت
فاطمه رضایی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پردیسان بلوار ۲۲بهمن مخیابان اشراق مجتمع شهید عباس شیرازی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-32770
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت فاطمه زهرا(س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پردیسان بلوار ۲۲بهمن مخیابان اشراق مجتمع شهید عباس شیرازی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:20