برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت فاطمه الزهراء(س)
نام مسئول
امین رحمان
نام مداح
داوود فضلی
نام همیار بهداشت
رضا اسداللهی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
مجتمع ژاله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-33171
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت فاطمه الزهراء(س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : مجتمع ژاله
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:25
زمان پایان : 23:23