برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر
نام مسئول
علی قیمتیون
نام مداح
محمد حسین قیامتیون
نام همیار بهداشت
محمد حسن قیامتیون
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خ دولت خ دیباجی جنوبی ک ارغوان ک قیامتیون پ۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207090229
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خ دولت خ دیباجی جنوبی ک ارغوان ک قیامتیون پ۱
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:4
زمان پایان : 17:4