برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر
نام مسئول
توحید آریش
نام مداح
... ...
نام همیار بهداشت
توحید آریش
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
میاندوآب روستای قطار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110021
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : میاندوآب روستای قطار
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:7
زمان پایان : 23:21