برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر مسجد گلدسته رستمکلا
نام مسئول
سید عبدالله طباطبائی
نام مداح
حسین احمدی
نام همیار بهداشت
سید عبدالله طباطبائی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر رستمکلا مسجد گلدسته
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47855
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر مسجد گلدسته رستمکلا
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر رستمکلا مسجد گلدسته
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0