برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر (ع) روستای شتر خفت
نام مسئول
علی نعمتی
نام مداح
مسعود گلمحمدی
نام همیار بهداشت
شجاع گلمحمدی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای شتر خفت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8372
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر (ع) روستای شتر خفت
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای شتر خفت
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0