برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر علیه السلام
نام مسئول
اصغر قاصد
نام مداح
حمید شهبازی نیاز
نام همیار بهداشت
اصغر قاصد
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرک انسجام کوچه 20 انتهای فرعی 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48383
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر علیه السلام
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرک انسجام کوچه 20 انتهای فرعی 6
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0