برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر علیه السلام مهرجان
نام مسئول
ابوللفضل شمسایی
نام مداح
ابوالفضل شمسایی
نام همیار بهداشت
مصباح آلداود
استان
اصفهان
شهرستان
خور
آدرس
روستای مهرجان حسینیه قمربنی هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8361-15694
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر علیه السلام مهرجان
استان : اصفهان
شهرستان : خور
آدرس : روستای مهرجان حسینیه قمربنی هاشم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 0:24