برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر روستای سمچول
نام مسئول
محمد ولی زارعی
نام مداح
سید علی اکبر سعدپور
نام همیار بهداشت
فرامرز محمدی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
خیابان شهید نجفی کوچه شهیدبهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47441
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر روستای سمچول
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : خیابان شهید نجفی کوچه شهیدبهشتی
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0