برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر روستای دهنو(ع)
نام مسئول
سید حسین حسینی
نام مداح
سید مهدی حسینی
نام همیار بهداشت
محمد جعفری
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
حاجی آباد-روستای دهنو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050065
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر روستای دهنو(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : حاجی آباد-روستای دهنو
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:53
زمان پایان : 9:53