برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر خیابان کارگر
نام مسئول
ابراهیم نهاوندی
نام مداح
سید محمدباقر پور موسوی
نام همیار بهداشت
محمدحسن عظیمی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان کارگر بهار 18
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204010284
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر خیابان کارگر
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان کارگر بهار 18
تاریخ شروع : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30