برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
کلثوم گل زاری
نام مداح
امیرحسین حبیب زاده
نام همیار بهداشت
امیرحسین حبیب زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شهیدجعفری هرمزگان14
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-30441
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شهیدجعفری هرمزگان14
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0