برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
محمد حسن ارژنگیان
نام مداح
محمد محسن ارژنگیان
نام همیار بهداشت
محمد محسن ارژنگیان
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خ آزادی-خ حبیب الهی-میدان تیموری-نبش خسروان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207043669
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اکبر(ع)
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خ آزادی-خ حبیب الهی-میدان تیموری-نبش خسروان
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0