برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر
نام مسئول
سید منصور موسوی محمودی
نام مداح
سید منصور موسوی محمودی
نام همیار بهداشت
سید منصور موسوی محمودی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
حسین اباد مهرشهر اختراباد دوازده متری دوم بوستان 9 شرقی پ 177
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010868
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : حسین اباد مهرشهر اختراباد دوازده متری دوم بوستان 9 شرقی پ 177
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23