برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر (قلعه)
نام مسئول
محمد جعفری پور
نام مداح
ولی الله جعفری پور
نام همیار بهداشت
صدیقه برزگری بافقی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
بافق خیابان شیخ محمد تقی فرعی18
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1819
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر (قلعه)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : بافق خیابان شیخ محمد تقی فرعی18
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30