برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر (ع) هونجان
نام مسئول
قربانعلی خسرویان
نام مداح
اصغر پناهنده
نام همیار بهداشت
اصغر خسرویان
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- روستای هونجان- محله پایین- بیت الاصغر(ع) هونجان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-47608
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر (ع) هونجان
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- روستای هونجان- محله پایین- بیت الاصغر(ع) هونجان
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30