برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر علیه السلام
نام مسئول
امیر سلطانی
نام مداح
محمد شعیبی
نام همیار بهداشت
محمد سلطانی
استان
تهران
شهرستان
باقر شهر
آدرس
جعفرآباد خ مسجد 12 امام پ 83
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر علیه السلام
استان : تهران
شهرستان : باقر شهر
آدرس : جعفرآباد خ مسجد 12 امام پ 83
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23