برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر شهداد
نام مسئول
رضا رحمانی خبیصی
نام مداح
رضا رحمانی خبیصی
نام همیار بهداشت
رضا رحمانی خبیصی
استان
کرمان
شهرستان
شهداد
آدرس
کرمان شهداد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216140031
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر شهداد
استان : کرمان
شهرستان : شهداد
آدرس : کرمان شهداد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۰ ۱۴۰۱
زمان شروع : 0:7
زمان پایان : 0:21