برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر روستای ده آباد
نام مسئول
علیرضا شاهرخی
نام مداح
محمدرضا محمدی
نام همیار بهداشت
آقا محمد محمدی ده آبادی
استان
اصفهان
شهرستان
بادرود
آدرس
روستای ده آباد - خیابان شهید خالقی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-87661-48063
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر روستای ده آباد
استان : اصفهان
شهرستان : بادرود
آدرس : روستای ده آباد - خیابان شهید خالقی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0