برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر(ع)
نام مسئول
زهرا روان تاب
نام مداح
ابراهیم روان تاب
نام همیار بهداشت
صدیقه حاج حسینی درباغی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
میدان قدس دبستان مشیردوانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010545
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : میدان قدس دبستان مشیردوانی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 10:0