برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت علی اصغر«ع»
نام مسئول
علیرضا نامور
نام مداح
حسین میرشکاری
نام همیار بهداشت
علیرضا نامور
استان
خراسان شمالی
شهرستان
آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس
آشخانه -خیابان شهیدرستمی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 229020090
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت علی اصغر«ع»
استان : خراسان شمالی
شهرستان : آشخانه ـ مانه و سلمقان
آدرس : آشخانه -خیابان شهیدرستمی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0