برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت زینب (س)
نام مسئول
شهربان رحیمی
نام مداح
شهربان رحیمی
نام همیار بهداشت
شیوا اسماعیلی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
استانداری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-31730
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت زینب (س)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : استانداری
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:0