برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت رقیه
نام مسئول
علی محمد اردال زاده
نام مداح
علی زارعی
نام همیار بهداشت
علی زارعی
استان
فارس
شهرستان
شهر جديد صدرا
آدرس
صدرا فاز یک بلوار دانش روبه روی اکو پارک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71991-49030
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت رقیه
استان : فارس
شهرستان : شهر جديد صدرا
آدرس : صدرا فاز یک بلوار دانش روبه روی اکو پارک
تاریخ شروع : مهر ۰۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:23
زمان پایان : 16:23