برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت رقیه
نام مسئول
زیبا بخشی زاده
نام مداح
مرتضی صهرایی
نام همیار بهداشت
فاطمه مهدوی نژاد
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
روستای کنارو جنب مسجد امام حسین کوچه شهید بخشی زاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-33461
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت رقیه
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : روستای کنارو جنب مسجد امام حسین کوچه شهید بخشی زاده
تاریخ شروع : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 19:30