برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت رقیه (س)
نام مسئول
علی اصغر یادگارپور
نام مداح
ابوالفضل سلیمانی
نام همیار بهداشت
ابوالفضل سلیمانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پارکینگ امامزاده ابراهیم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48920
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت رقیه (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پارکینگ امامزاده ابراهیم
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:0
زمان پایان : 18:0